การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 250 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 17 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 13 มีนาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2567
รายการ วันที่ ค่าอบรม Online
ผู้เข้าอบรม 12 มีนาคม 2567 ถึง 4 มิถุนายน 2567 3,500.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61662-7

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน