บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต Nursing’s Roles in Patients with Critical Limb Ischemia

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 300 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 25 กรกฎาคม 2566 / เวลา 12.00 - 13.00
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 - 19 กรกฎาคม 2566

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน