การฝึกอบรมกระบวนกรนพลักษณ์ (Training of Enneagram Trainer: TOET)

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 29 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ประชุม : 7 มีนาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
รายการ วันที่ ค่าอบรม On Site
ผู้เข้าอบรม 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 50,000.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61662-7

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน