โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล รุ่นที่ 3

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 60 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 31 มีนาคม 2566 - 27 พฤษภาคม 2566
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 4 มกราคม 2566 - 16 มีนาคม 2566
รายการ วันที่ ค่าอบรม On Site
Thai participants 4 มกราคม 2566 ถึง 16 มีนาคม 2566 30,000.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (3)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61658-8

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน